ai

Phúc lợi của nhân viên khi làm việc tại Amazing Ai

 

Hàng tuần, nhân viên tại Amazing Ai được tham gia một buổi training giúp mọi người có thêm kiến thức mới, mở rộng tư duy cá nhân, phát triển khả năng sáng tạo. Buổi training định kỳ giúp thúc đẩy sự phát triển và tăng cường kiến thức của nhân viên, nâng cao hiệu quả trong công việc.

  1. Nâng cao kiến thức và kỹ năng: Buổi học giúp nhân viên nắm bắt kiến thức mới và cải thiện kỹ năng công việc, đồng thời giúp các bạn nhận ra khả năng của bản thân.
  1. Tư duy mở rộng: Khuyến khích tư duy sáng tạo và mở rộng cách nhìn về vấn đề của nhân viên. Các bạn có cơ hội học hỏi từ những nguồn kiến thức khác nhau và thách thức ý tưởng cũ.
  1. Tạo định hướng: Giúp nhân viên xác định định hướng cá nhân và sự phát triển sự nghiệp. Nó giúp bạn hiểu rõ hơn về mục tiêu và bước tiến cần thiết để đạt được chúng.
  1. Giao lưu và xây dựng mối quan hệ: Buổi training cung cấp cơ hội cho nhân viên gặp gỡ, trao đổi ý kiến và xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp và người khác. Điều này có thể tạo ra môi trường làm việc tích cực hơn và thúc đẩy sự hợp tác.

Qua buổi training, nhân viên không chỉ học hỏi được nhiều điều mới mà còn thêm gắn kết, nhận ra ưu, nhược điểm của bản thân và hướng đi đúng đắn trên con đường tương lai.

Địa chỉ: Số 57 An Bình, Phường 3, Đà Lạt
Số điện thoại: 087.998.5113
Email: mng@aidalat.vn
Website: aidalat.vn

Tags: No tags

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *